Các văn bản chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch của Trung ương và địa phương

Thứ năm - 19/03/2020 22:39
1. Văn bản chỉ đạo của Chính phủ

- Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

- Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

- Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 30/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

- Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra

- Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại Văn phòng Chính phủ

- Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

- Công văn số 164/TTg-KGVX ngày 03/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra
2. Văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế
- Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV) 
- Công điện số 88/CĐ-BYT ngày 24/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 
- Công văn số 357/BYT-DP ngày 24/01/2020 của Bộ Y tế về việc áp dụng tờ khai y tế tại cửa khẩu 
- Công văn số 362/BYT-KCB ngày 28/01/2020 của Bộ Y tế về việc thực hiện Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
- Công văn số 364/BYT-DP ngày 29/01/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giám sát người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh do nCoV gây ra và người về từ vùng dịch 
- Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh viêm đường hô cấp do chủng mới vi rút Corona (nCoV) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 
- Quyết định số 225/QĐ-BYT ngày 30/01/2020 Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp do chủng mới vi rút Corona (nCoV) 
- Công văn số 372/BYT-DP ngày 30/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV 
- Công văn số 72/DP-DT ngày 31/01/2020 của Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế về việc tăng cường giám sát tại cửa khẩu và triển khai in, phát poster, tờ rơi, tờ khai y tế tại cửa khẩu 
- Quyết định số 237/QĐ-BYT ngày 31/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona (nCoV) 
- Công văn số 380/BYT-TT-KT ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV 
- Công văn số 473/BYT-KH-TC ngày 05/02/2020 của Bộ Y tế về việc báo cáo các cơ sở, trang thiết bị và năng lực đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV 
- Công văn số 89/DP-VP ngày 05/02/2020 của Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế về việc đảm bảo vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona 
- Công văn số 108/KCB-QLCL&CĐT ngày 04/02/2020 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thười về xét nghiệm chủng mới của vi rút Corona (nCoV) 
- Công văn số 495/BYT-MT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế và xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do nhiễm nCoV 
- Công văn số 97/DP-DT ngày 05/02/2020 của Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế về việc hoạt động xuất nhập khẩu vận chuyển hàng hóa qua biên giới 
- Công văn số 519/BYT-KCB ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tổ chức tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị và quản lý người bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do nCoV 
- Công văn số 525/BYT-MT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp trong trường học 
- Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)" 
- Quyết định số 345/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)" 
- Quyết định số 16/QĐ-KCB ngày 08/02/2020 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế về việc phê duyệt Hướng dẫn phòng và kiểm soát nhiễm bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 
- Công văn 226/MT-LĐ ngày 09/02/2020 của Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế về việc phổ biến khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (n-CoV) tại nơi làm việc 
- Công văn số 159/KCB-NV ngày 15/02/2020 của Cục quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế về việc chấn chỉnh công tác quản lý người bệnh nghi ngờ và người nhiễm CoVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh 
- Công văn số 694/BYT-DP ngày 16/02/2020 của Bộ Y tế về việc theo dõi sức khỏe đối với người dân đến từ khu vực đang có dịch 
- Công văn số 742/BYT-DP ngày 18/02/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường kiểm soát công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc 
- Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 (COVID-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
- Công văn số 823/BYT-TT-KT ngày 21/02/2020 của Bộ Y tế về việc khuyến cáo phòng chống bệnh COVID-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và phương tiện sử dụng ứng dụng kết nối 
- Công văn số 829/BYT-MT ngày 21/02/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn kiểm dịch y tế biên giới phòng chống COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa 
- Công văn số 165/DP-DT ngày 21/02/2020 của Cục Y tế dự phòng về việc theo dõi sức khẻo đối với người dân đến từ khu vực đang có dịch 
3. Văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy
- Công văn số 987-CV/TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Corona gây ra 
4. Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh
- Công văn số 264/UBND-KGVX ngày 24/01/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 
- Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra tỉnh Kon Tum 
- Công văn số 275/UBND-KGVX ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra 
- Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 
- Thông báo số 236/TB-VP ngày 04/02/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
- Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 04/02/2020 của UBDN tỉnh về việc kiểm tra, giám sát việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) 
- Quyết định số 109/QĐ-UBND tỉnh ngày 04/02/2020 của UBDN tỉnh về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra tỉnh Kon Tum 
- Quyết định số 290/QĐ-BCĐ ngày 04/02/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona về việc phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tỉnh Kon Tum 
Quyết định số 291/QĐ-BCĐ ngày 04/02/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra tỉnh Kon Tum 
- Kế hoạch số 267/KH-VP ngày 07/02/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) 
- Công văn số 339/UBND-KGVX ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh về việc cho phép các cơ sở giáo dục và đào tạo không tổ chức dạy học tập trung để phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra 
- Công văn số 352/UBND-KGVX ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra 
- Công văn số 387/UBND-KGVX ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
- Công văn số 406/UBND-KGVX ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh về việc quản lý lao động, khách du lịch người nước ngoài và Nhân dân đến từ các vùng có dịch 
- Công văn số 415/UBND-NNTN ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép 
- Báo cáo số 29/BC-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh về tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Kon Tum (đến ngày 20/02/2020)  . Phụ lục kèm theo 
5. Văn bản chỉ đạo của Sở Y tế
- Công văn số 238/SYT-NVY ngày 31/01/2020 của Sở Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV 
- Thông cáo báo chí của Sở Y tế về tình hình phòng chống dịch bệnh nCoV trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
- Báo cáo số 249/BC-SYT ngày 01/02/2020 của Sở Y tế về việc tình hình thị trường về khẩu trang y tế trên địa ban thành phố Kon Tum 
- Công văn số 250/SYT-NVD ngày 01/02/2020 của Sở Y tế về việc nghiêm cấm việc đầu cơ, găm hàng, tăng giá các loại khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh 
- Công văn số 275/SYT-NVY ngày 04/02/2020 của Sở Y tế về việc phun hóa chất khử trùng tại các trường học trên địa bàn tỉnh 
- Công văn số 276/SYT-NVY ngày 04/02/2020 của Sở Y tế về việc tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 
- Công văn số 284/SYT-NVY ngày 05/02/2020 của Sở Y tế về việc chuyển Cục QLTT kết quả xác minh việc mua bán khẩu trang của nhà thuốc Thu Hà 
- Thông cáo báo chí về tình hình phòng, chống dịch cúm mùa trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
- Thông cáo báo chí về kết quả xét nghiệm bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra và bệnh cúm mùa trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
- Báo cáo số 327/BC-SYT ngày 08/02/2020 của Sở Y tế về việc báo cáo nhanh tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Kon Tum (báo cáo ngày 08/02/2020) 
- Báo cáo số 335/BC-SYT ngày 10/02/2020 của Sở Y tế về việc báo cáo nhanh tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Kon Tum (báo cáo ngày 09/02/2020) 
- Báo cáo số 342/BC-SYT ngày 10/02/2020 của Sở Y tế về việc báo cáo nhanh tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Kon Tum (báo cáo ngày 10/02/2020) 
- Báo cáo số 358/BC-SYT ngày 11/02/2020 của Sở Y tế về việc báo cáo nhanh tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Kon Tum (báo cáo ngày 11/02/2020) 
- Công văn số 362/SYT-NVY ngày 12/02/2020 của Sở Y tế về việc tiếp tục tăng cường phòng chống dịch nCoV 
- Báo cáo số 374/BC-SYT ngày 12/02/2020 của Sở Y tế về việc báo cáo nhanh tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Kon Tum (từ ngày 01/01/2020 đến 11/02/2020) 
- Quyết định số 63/QĐ-SYT ngày 13/02/2020 của Giám đốc Sở Y tế về việc phân công các đơn vị trực thuộc tham gia thường trực 24/24 giờ để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
- Công văn số 409/SYT-NVY ngày 15/02/2020 của Sở Y tế về việc hướng dẫn phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trong trường học 
- Công văn số 412/SYT-KHTC ngày 15/02/2020 của Sở Y tế về việc chế độ đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế 
- Công văn số 446/SYT-NVY ngày 19/02/2020 của Sở Y tế về việc tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch COVID-19 
Công văn số 553/SYT-NVY ngày 26/02/2020 của Sở Y tế về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong trường học 
 

Nguồn tin: syt.kontum.gov.vn

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy nội dung cung cấp trên Website như thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay18,090
  • Tháng hiện tại163,496
  • Tổng lượt truy cập2,229,509
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây